Vaziyet Planı Çiziminde Dikkat Edilmesi Gereken +101 Şey

Vaziyet Planı Çiziminde Dikkat Edilmesi Gereken +101 Şey

Vaziyet planı çiziminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Teknik resim ve imar konularını bu yazıda toplamaya çalıştım.


Bina oturum kotları (yani binanın köşelerinin tabii zemin kotları) ile bu kotların tesviye edilmiş zemin kotlarını 0.00 kotuyla irtibatlandırılmalıdır.

Komşu parsel isimleri, yol genişlikleri ve isimleri, varsa park ve kamusal yeşil alanlar işlenmelidir.

Kuzey oku mutlaka gösterilmelidir. Planları kuzey oku yukarı bakacak şekilde, vaziyet planını da aynı şekilde projeye işlemek en doğrusu ancak bu projenin okunabilirliğini etkilemeyecek şekilde mimar tarafından farklı şekillerde de yapılabilir.

İnşaat istikamet rölövesinde veya imar durum belgesinde yazan çekme mesafelerini yapı yaklaşma mesafelerini de vaziyet planında kesikli çizgiler ile gösterilmelidir.

Vaziyet Planı Örnek Çizimi

Bodrum kat bina oturumunun dışına taşıyor ise bunu "bodrum kat sınırı" şeklinde adlandırıp projeye mutlaka işaretlenmelidir. Bu, bodrum katın yapı yaklaşma mesafeleri dışına taşıp taşmadığını, yola olan mesafesini ölçmede kullanılacağından yine çok önemli bir konudur.

Arsa aplikasyon ölçüleri de aynı şekilde projeye işlenmelidir. Bunun kontrolünü aplikasyon krokisi ile sağlamak mümkün.

Arsa köşe kotlarını ve yol kotlarını da işlemek gerekmekte.

Bina aplikasyon ölçülerini vaziyet planına işlemek gerekmekte. Harita Mühendisi'nin hazırlayacağı röperli aplikasyon krokisini bu amaçla kontrol maksadıyla kullanabilirsiniz.

vaziyet planı

Vaziyet planında mutlaka yeşil alanlar, ağaçlar (sembolik de olsa) gösterilmelidir.

Araç park yerleri, pergole ve diğer açık yüzme veya süs havuzu gibi peyzaj mimari öğeleri de işlenmelidir.

Bina girişi, yaya girişi, varsa dükkan girişleri, araç girişi mutlaka gösterilmelidir.

Yol Kotu, SBK (Su basman kotu), TÜBGK (Tretuvar Üstü Bina Giriş Kotu) da projeye işlenmelidir.

Yapının komşu parsellere, yola olan mesafelerini gösterir dik ölçüler mutlaka işlenmeli. Ayrıca birden fazla bina olması durumunda bloklar arası mesafeler de gösterilmelidir. Bu ölçüleri verirken okunabilirliği ve sadeliği ama aynı zamanda teknik bilgileri de vaziyet planında görebilmeliyiz.

Sıklıkla unutulan şeylerden bir diğeri de Vaziyet Kesitleri için kesit isimleri, kat yükseklikleri ve detay - poz bilgilerinin okunabilirliğinin sağlanması konusudur. Çünkü vaziyet kesitleri 1/200 veya 1/500 ölçekte iken bu kesitleri 1/50 ölçekli kesitlerden Scale ederek kopyalayıp kullanmakta olduğumuzdan malzeme döşeme bilgileri vs de komple gelmekte. Bu, okunamaz, karmaşık ve kapkara bir silüet gibi görünür. Bunu silmek en doğrusu olsa da illa vaziyet kesitlerine de bu bilgileri işlemek gerekiyorsa, ya da mimar bunu tercih etmişse bunları okunabilir kılmak gerekiyor.

Vaziyet planı çiziminde dikkat edilmesi gerekenler arasında vaziyet planı paftasında yer alan Proje Künye bilgileridir. Bu bilgiler arasında mutlak surette arsa yüz ölçümünü de işlemek gerekiyor. Çünkü emsal hesabı bazı durumlarda kadastral parsel üzerinden yapıldığından kadastral parsel alanı da terkten önceki alan olduğundan terk öncesi ve varsa terk sonrası alanları görmek projeyi okunabilir kılacaktır.

Ayrıca bazı belediyelerin vaziyet planında görmek isteyebileceği şeyler arasında resmi bilgi ve belgelerin tarih - sayıları (incelenen belgeler tablosu).

Vaziyet Planı çiziminde dikkat edilmesi gereken konular bunlarla da sınırlı değil. Bir sayfalık proje bölümünün bunca detayı barındırıyor olması en fazla hata yapılan kısım olmasına bir neden olarak gösterilebilir.

vaziyet planındaki detaylar
Vaziyet Planları Bu kadar eğlenceli görünmeyebilir gerçek projelerde yalnız uyarmadı demeyin :)

Vaziyet planında varsa otopark rampası özelliklerini (yani eğim, rampa genişliği, rampa uzunluğu ve rampa yönü) de gösterilmelidir. Özellikle rampa yönü mimari projelerde bilindiği üzere hep çıkış yönünü göstermekte olduğundan sıklıkla karıştırılabilen bir konu olarak karşımıza çıkmakta.

Vaziyet planlarında yer altında gömülü su deposu gösterimi de yapılmalıdır. Tabi gömülü bir su deposu hangi durumlarda bina dışında olabilir bu ayrı bir blog konusu.

Vaziyet planı çiziminde fazlaca yanlış yapılan daha doğrusu yanlış tercih konusu da peyzaj etmenlerini mimari öğelerle yarışır şekilde göstermek. Bu, projenin okunabilirliğine halel getirirken vaziyet planında karmaşayı hakim kılar ve anlaşılmazlık üzerinden anlamsız bir yola çıkar.

Bu yazımda Vaziyet Planı nedir? Vaziyet planı çiziminde dikkat edilmesi gerekenler ve vaziyet planlarında olmazsa olmaz şeylerden bahsettim. Mutlaka atladıklarım olmuştur. Ekleyecekleriniz için aşağıdaki yorum bölümünü veya Türkiye'nin Lider Yapı Platformu yapiforumu.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Yorumları Göster